Velkommen

 

Velkommen til Rhodesian Ridgeback Klubbens hjemmeside.
 
 
Hjemmesiden er både for Ridgeback-ejere og for dig, der blot er interesseret i vores race. Forhåbentligt giver vi dig et godt indblik i, hvad en Rhodesian Ridgeback er for en hund, og hvad man kan lave med den.
 
Vi bruger desuden hjemmesiden til information om udstillings- og prøveresultater samt annoncering om aktiviteter i klubregi.

Mentalbeskrivelse - Herning

UHM (Unghunde Mental beskrivelse) afholdes den 5/10 nær Sunds i Midtjylland, tilmelding skal ske til uhm@ridgebackklub.dk og du kan få yderligere oplysninger på samme email adresse.

Andre racer og hunde over 2 år er velkomne, men Rhodesian Ridgebacks mellem 10 og 24 mdr har fortrinsret.

Urafstemning

Kære Klubmedlemmer,
 
Som I kan læse i klubbladet “Ridgebacken”, er fristen for indsendelse af stemmeseddel sat til 1. juli 2014 Da bladet er udkommer med lidt forsinkelse og da mange allerede har påbegyndt ferie, har Bestyrelsen besluttet at udvide afleveringsfristen, således at stemmesedlen skal være klubbens revisor i hænde senest den 1. august 2014
Bestyrelsen håber, at denne forlængelse af fristen betyder, at rigtig mange af klubbens medlemmer vil benytte lejligheden til at give deres mening til kende ved at indsende stemmesedlen.
I ønskes alle en fortsat god sommer.
 
Hilsen
Bestyrelsen
 

Ny konstituering

Ridgeback klubbens bestyrelse har på mødet d. 14. maj konstituret sig således
Formand: Nada Nikolic
Næstformand: Mette Rio
Kasserer: Poul H. Jensen
Sekretær: Erik Kristensen
Medlem: Niels Holm
 
Konstituering af klubbens udvalg kan ses her

Sider