Årets Brugshunde

Point er tildelt i henhold til regler for Årets Brugshunde

Listen er opdateret  1 marts 2019

LP

Årets LP1

Max 200 point
1. Bikita’s Legacy Baloo, DK03086/2015, 193,5 point (→96,5 point)
2. Thukela Chasasa Of Ajabu, DK05677/2016, 176 point (→88 point)
3. Glenaholm Rafiq, DK18725/2015, 170,5 point (→85,3 point)
4. Thukela Chipo Of Ajabu, DK05673/2016, 80 point (→40 point)

Årets LP2

Max 280 point
1. Thukela Barika By Caito, DK10075/2014, 259 point
2. Maanhaar Primo-Creatus Faruk Son Of Eros, DK19451/2015, 215,5 point (→96,2 point)

Årets LP3

Max 320 Point
1. Thukela Barika By Caito, DK10075/2014, 248 point (→116,3 point)

Rally

Årets Rally begynder

1. Lewanika Kubuheha DK06128/2017 99 point (→99 point)
2. Bitte-Nus Laini Penya, DK13996/2013, 98 (→98 point)
3. Bikita’s Legacy Baloo, DK03086/2015, 97 point (→97 point)
4. Thukela Chasasa Of Ajabu, DK05677/2016, 94 point (→94 point)
5. Makucha Asanta Chui by Ajabu DK08422/2017 82 point (→82 point)
6. Kinyemi Mulamaniya Mr. Moose DK08606/2017, 71 point (→71 point)

Årets Rally øvet

1. Spirit of Istar Lugalbanda DK07463/2012, 96 point (→120 point)
2. Glenaholm Rafiq, DK18725/2015, 91 point (→113,8 point)
3. Glen Rhodes Banya Broadway Star, DK06995/2012, 85 point (→106,3 point)

Årets Rally Expert

1. Thukela Barika By Caito, DK10075/2014, 91 point (→136,5 point)
2. Akizuri Ika Aziiza, DK14826/2009, 80 (→120 point)

Årets Rally Champion

1. Thukela Amma Of Uncas DK12036/2012, 91 point (→159,3 point)

Schweiss

Årets Schweisshund 20t/400m

1. Akizuri Desi D´Jabula DK07494/2016T 1. præmie (→125 point)

Årets Schweisshund 20t/1000m

1. Thukela Barika By Caito, DK10075/2014, 1. præmie (→160 point) (klubprøve)
2. Glenaholm Rafiq, DK18725/2015, 1. præmie (→150 point)
3. Thukela Chasasa Of Ajabu, DK05677/2016, 2. Præmie (→75 point)
4. Thukela Chisisi Of Ajabu, DK05679/2016, 2. præmie (→37,5 point)

Nose Work

Årets NW 1

1. Kuzonga`s Foenix DK01301/2009, 100 point (→100 point)
2. Paerdecroon Empress Embrace DK19010/2013 100 point (→100 point)
3. Wayosi Go Gina DK17362/2017, 75 point (→75 point)
4. Õkensandens Poma von Yesekani DK20857/2007 ,75 point (→75 point)

Årets Brugshund

1. Thukela Barika By Caito, 412,8 point
2. Glenaholm Rafiq, 349 point
3. Thukela Chasasa Of Ajabu, 257 point
4. Bikita’s Legacy Baloo, 193,8 point
5. Thukela Amma Of Uncas, 159,3 point
6. Akizuri Desi D´Jabula ,125 point
7. Spirit of Istar Lugalbanda 120 point
8. Akizuri Ika Aziiza, , 80 point
9. Glen Rhodes Banya Broadway Star, 106,3 point
10. Kuzongas Foenix, 100 point
11. Paerdecroon Empress Embrace, 100 point
12. Lewanika Kubuheha, 99 point
13. Bitte-Nus Laini Penya, 98 point
14. Maanhaar Primo-Creatus Faruk Son Of Eros, 96,2 point
15. Makucha Asanta Chui by Ajabu, 82 point
16. Wayosi Go Gina 75 point
17. Õkensandens Poma von Yesekani 75 point
18. Kinyemi Mulamaniya Mr. Moose, 71 point
19. Thukela Chipo Of Ajabu, 40 point
20. Thukela Chisisi Of Ajabu, 37,5 point