Regler for optagelse på hvalpeliste

For optagelse på Rhodesian Ridgeback Klubbens hvalpeliste skal nedenstående regler, samt klubbens “Etiske regler vedrørende opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback Klubbens medlemmer” følges:
  1. Opdrætteren skal være bosiddende i Danmark, og opdrætte under Dansk Kennel Klub (DKK) Opdrætteren skal have været medlem af Rhodesian Ridgeback Klubben i minimum 3 måneder for at kunne få optaget et kuld på hvalpelisten.
  2. Begge forældredyr skal overholde DKK’s og RRK’s avlsanbefalinger før parring, for at kunne optages på hvalpelisten. Bruges udenlandsk hanhund, skal hanhunden avlsgodkendes af DKK før parring. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis hanhunden tidligere er blevet brugt i Danmark, og dermed allerede er godkendt af DKK. En kopi af avlsgodkendelsen fra DKK skal vedlægges sammen med tilmeldingsblanketten til hvalpelisten
  3. Optagelse på klubbens hvalpeliste koster 500 kr. pr. kuld. Man henvender sig, når man har – eller planlægger – hvalpe, maksimum 6 måneder før forventet fødsel. Når hvalpene er 8 uger gamle slettes kuldet automatisk, men er hvalpene ikke afsat, kan man kontakte klubbens avlsudvalg og få forlænget optagelsen, dog maksimalt til kuldet er 6 måneder gammelt.
  4. Går en tæve tom, efter at der er betalt for optagelse af den pågældende parring på hvalpelisten, optages næste kuld fra opdrætteren gratis – dog kan der ved anvendelse af denne regel maksimalt gives én gratis optagelse på hvalpelisten for hver optagelse.
  5. Opdrættere, som ønsker optagelse på hvalpelisten for første gang, skal kontakte klubbens Avls- og Sundhedsudvalg minimum 2 måneder inden parring. Tilmeldingsblanket til hvalpelisten, ”Information om hvalpekuld”, og gebyr sendes til klubbens avlsudvalg, som derefter informerer kassereren, hvalpeanviseren, den bladansvarlige og webmasteren.
  6. Hvad får man for de 500 kr.? Den planlagte parring/hvalpekuldet optages på hvalpelisten, som offentliggøres i ”Ridgebacken” samt på klubbens hjemmeside. Der annonceres med jævne mellemrum i ”Den Blå Avis” og der ydes hjælp til omplaceringshunde, til eventuel neutralisering, eller til midlertidigt ophold i kennel eller hos værtsfamilie, hvis det er nødvendigt
  7. Rhodesian Ridgeback Klubbens Avls- og Sundhedsudvalg skal senest, når hvalpekuldet er 10 uger gammelt orienteres om kuldet ved indsendelse af skemaet ”Information om hvalpekuld”. Skemaet downloades fra klubbens hjemmeside eller fremsendes ved henvendelse til udvalget. Manglende indsendelse af skemaet medfører, at efterfølgende hvalpekuld ikke kan optages på hvalpelisten
  8. Personer der skal varetage hvalpeanvisningen vælges af medlemmerne på generalforsamlingen for 1-årig periode. Kandidaturen kan offentliggøres i blad 1. Kandidaterne må ikke være medlemmer af klubbens bestyrelse eller aktive opdrættere. Hvis der ingen kandidater er, eller hvalpeanviseren trækker sig midt i en periode, vælger bestyrelsen en hvalpeanviser, der fungerer til næste generalforsamling
  9. På listen medtages kun de titler som allerede er registrerede ved DKK. Man skal selv kontakte DKK, hvis ens egen tæve eller den hanhund man vil bruge har titler som ikke er registrerede. Ligeledes er op til den enkelte opdrætter at gøre kassereren opmærksom på DKK registrerede titler, som ikke er med på listen

Skema “Skema for optagelse på hvalpeliste” hentes her