Regler For Championater

Dansk Champion (DKCH)

En hund kan blive dansk champion på 2 måder afhængig af, i hvilket land hunden er ejet og registreret:

  1. Hunde ejet og registreret i alle lande kan blive dansk eksteriørchampion ved at have opnået 3 danske certifikater (CAC’er) under 3 forskellige dommere. Det sidste certifikat skal være opnået efter hunden er fyldt 24 måneder.
  2. Hunde ejet og registreret i et FCI-anerkendt land kan blive dansk eksteriørchampion, hvis den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland. Her gælder, at det danske certifikat ikke behøver at være opnået efter 24-måneders alderen, hvis det udenlandske nationale championat, der udløser det danske championat, er opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder.

Rhodesian Ridgeback Klubbens Klubchampionat (KLBCH)

Titlen tildeles den Rhodesian Ridgeback, der 3 gange under 3 forskellige dommere på Ridgeback klubbens certifikatudstillinger har opnået klubcertifikatet.

Klubcertifikatet tildeles den hund i championklassen, der har opnået at blive 1. vinder præmieret med excellent og CK, såfremt hunden er DKCH.

Såfremt 1. vinderen allerede har opnået titel af KLBCH, går det titelgivende certifikat videre til 2. vinderen – dog er det et krav at hunden er DKCH for at kunne opnå Klubcertifikatet.

International Champion (INTCH)

For samtlige internationale championater gælder, at hundens forfædre skal være stambogsførte med FCI-anerkendte aner i mindst 3 genera­tioner.

Reglerne fastsættes til enhver tid af Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Krav til racer, der ifølge FCI’s race-/gruppeinddeling IKKE er defineret som brugshunderacer:

Fire CACIB’er i tre forskellige lande under tre forskellige dom­mere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.

Hvis hundens sidste CACIB er opnået inden den 1. januar 2008, skal hunden have opnået dansk eksteriørchampionat, inden der kan ansøges om internationalt eksteriørchampionat for hunden.