Regler for Vildtspor Championat

Dansk Vildtspor Champion ( DKSCH(V) )

For at opnå titlen DKSCH(V) – Dansk Vildtspor Champion – skal hunden opnå følgende resultater på Schweissprøver efter DKK’s regelsæt:

  1. 1×1. præmie 400m/3 timer spor
  2. 1×1. præmie 400m/20 timer spor
  3. 1×1. præmie 1000m/20 timer spor

Resultatet skal opnås ved mindst 2 forskellige dommere på mindst 2 forskellige lokaliteter. Der skal gå mindst 12 måneder fra første til sidste prøve.

For at få Vildtsporchampionatet registreret i DKK, skal hundeejeren fremsende en bekræftelse fra specialklubben på at championatet er godkendt.

Rhodesian Ridgebacks registeret i Norge, Sverige og Finland kan blive Dansk Vildtspor Champion ved at opnå en 1×1. præmie 1000m/20 timer Schweissprøve efter DKK’s regelsæt, hvis hunden har opnået nationalt sporchampionat i et af de nævnte lande.

Nordisk Vildtspor Championat ( NORDSCH(V) )

Der kan opnås nordisk Vildtsporchampionat for hunde med DKK stambog.

Nordisk Vildtsporchampionat tildeles Rhodesian Ridgebacks, med DKK stambog, der har opnået sporchampionat i tre nordiske lande.